2016-09-27

ท่องเที่ยว ชมการแสดงโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ 5 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2559


สถานที่แสดง : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่, กรุงเทพมหานครวันจำหน่ายบัตร : ตั้งแต่  01 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ราคาบัตร : รอบประชาชน 1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 / 600 บาท
รอบนักเรียน 100 บาท

การแสดงตั้งแต่ 5 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2559

รอบการแสดง และซื้อบัตร http://www.thaiticketmajor.com/performance/khon-phiphek-2016-th.html

0 comments: