2016-09-24

งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559

วันลอยกระทง 2559 ตรงกับ วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559สำหรับการจัดงานที่จังหวัดสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จัดงานวันที่
12 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559

งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย ประจำปี 2559
Sukhothai Loy Kratong and Candle Festival 2016

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
at Sukhothai Historical Park, Sukhothai Province

10-14 พฤศจิกายน 2559
10th - 14th November 2016อย่าลืมวางแผนการท่องเที่ยวกันนะครับ ไม่ว่าจะจองโรงแรม หรือซื้อบัตรชมการแสดง

0 comments: