2016-07-30

งานเทศกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวบาน จ.ชัยภูมิ 2559

งานเทศกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวบาน จ.ชัยภูมิ 2559
Dok Krachiao Festival 2016 Chaiyaphum

หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว มิถุนายน - กันยายน 2559ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต และ
อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

0 comments: