2016-01-19

งานวันเกษตร ภาคอีสาน ประจำปี 2559 22-31 ม.ค. 2559


งานวันเกษตร ภาคอีสาน ประจำปี 2559
22-31 ม.ค. 2559
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมสำคัญในงาน
- ตลาดนัดต้นไม้ สินค้าการเกษตร สินค้า OTOP
- นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ
- งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
- งานปลาสวยงาม
- ประกวด ปลาสวยงาม กระบือพื้นเมือง โคนม 
- ประกวดภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลาแดดเดียว ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวกล้องงอก แหนมเห็ด(นางฟ้า-นางรม)
ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม
- แข่งขัน ภูมิปัญญาชาวบ้าน พานบายศรีสามชั้น สาวไหมด้วยมือ ซุปขนุนลีลา สานกระบุงเอนกประสงค์ ถักไหมพรม
- แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและประมงของนักเรียน
- เสวนาวิชาการทางการเกษตร
- การประชุมวิชาการเกษตร บรรยายพิเศษ อภิปราย นำเสนอผลงานทางวิชาการ 25-26 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล
- การฝึกอบรมอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
เทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวัน เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 6 องค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีบัญชีครัวเรือน
การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต และการบริหารการจัดการเงินของกลุ่มสินค้าชุมชน การจัดดอกไม้ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดถั่งเช่า เพื่อเป็นอาชีพ
- การประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ" ครั้งที่ 5

กำหนดการ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559


0 comments: