2015-09-09

ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย 2558

ปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
Loy Krathong Day 2015 will be celebrated on Wednesday, 25 November 2015ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัด สุโขทัย 2558
Sukhothai Loy Krathong and Candle Festival 2015

21-25 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
21 - 25 November, 2015 At Sukhothai Historical Park, Sukhothai Thailand

ติดต่อซื้อบัตร ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ และการแสดง แสง เสียง ได้ที่ http://www.thaiticketmajor.com
หรือซื้อบัตรได้ที่ในงาน
กระทงพระราชทาน(ภาพจากปีก่อนๆ)

บรรยากาศ งานลอยกระทงสุโขทัยปี 2553, 2554 พลุ แสง สี อลังการ เห่เรือ และการแสดงทางน้ำสวยงาม
Sukhothai Loi Krathong and Candle Festival 2011 Light and Sound - พลุช่วงท้ายการแสดง แสงสีเสียง Light & Sound ลอยกระทงสุโขทัย 10 พ.ย. 2554
 เล่นไฟ (พลุ) งานลอยกระทงสุโขทัย 2553 - 2010 Fireworks, Loi Krathong Sukhothai Festival
ลอยกระทงสุโขทัย 2553 เห่เรือ - 2010 Sing while paddling a boat, Loi Krathong Sukhothai Festival

at Sukhothai Historical Park, Sukhothai
Sukhothai Historical Park GPS N 17° 1.100' E 099° 42.300' http://goo.gl/maps/7NcnP

Booking Reviews Hotel and Resort in Sukhothai

0 comments: