2015-07-13

The Verona at Tublan เดอะเวโรน่า @ ทับลาน Prachinburi จุดแวะพัก แหล่งโอโซน ริมทางหลวงบนเขา 304
The Verona at Tublan เดอะเวโรน่า @ ทับลาน จุดแวะพักรถ เติมน้ำมัน ทานข้าว ท่องเที่ยว สูดโอโซน มีที่พักด้วย ใครใช้เส้นทาง 304 บนเขา ก็เป็นอีกสถานที่น่าแวะครับ ถ่ายเมื่อ 3 ม.ค. 2558 ครับ0 comments: