2015-07-15

เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก 2558 Coffee Tasting and Khek River Rafting Festival - Rafting level 5

เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก 2558
Coffee Tasting and Khek River Rafting Festival 2015 - Rafting level 5


ล่องแก่งลำน้ำเข็ก การท่องเที่ยวยอดนิยม จะสามารถล่องได้ช่วงฤดูฝน คือระดับน้ำลำน้ำเข็ก มีระดับที่เพียงพอกับการล่องแก่ง เป็นการล่องแก่งความยากระดับ 1-5 คือสูงสุดที่ระดับ 5 ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความแรงของกระแสน้ำ ในช่วงนั้นๆด้วย

ช่วงเดือนที่เหมาะกับการล่องแก่ง คือ เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม  July, August, September, October

กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก นั่งเรือยางล่องแก่งระยะทาง 8 กิโลเมตร ผ่าน 18 แก่ง ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง
July - October  Coffee Tasting Festival and Khek River Rafting Festival in Thailand - Rafting level 5 (1-5) 9kms, 2-3 hour

สำหรับการล่องแก่ง รีสอร์ทใกล้ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จะมีบริการเสริมล่องแก่งลำน้ำเข็กอีกด้วย คือทางรีสอร์ทจะติดต่อผู้ที่ให้บริการล่องแก่ง เอารถมารับนักท่องเที่ยวที่รีสอร์ทนักท่องเที่ยวไม่ต้องนำรถไป จอดไว้ที่รีสอร์ทได้เลย


รีสอร์ท ใกล้ ต.แก่งโสภา Search Resorts Hotels near Kaeng Sopha


0 comments: